خبرخوان جام نیوز
|
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ الأحد ١١ جمادى الثانية ١٤٤٠ Sunday, February 17, 2019
وقتی متر و معیارمان اشتباه است !
بالارفتن سن ازدواج، افزایش آمارطلاق وکاهش میزان ازدواج درکشورباعث شده زنگ خطر‌هابه صدادربیایدوهرروزراهکار‌های جدیدی برای حل این مشکلات ارائه شود.
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۱۶:۲۱
۱۰ پیشنهاد برای زندگی سالم‌ پس از ۶۰ سالگی
ممکن است روی آوردن به یک الگوی زندگی سالم وترک سبک زندگی ناسالم به ویژه برای افراد بالای ۶۰سال بسیاردشواربه نظربرسد.
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ - ۱۵:۳۸
سوگواری چه تاثیری روی بازماندگان می‌گذارد ؟
درساعات وروز‌های اولیه به دنبال مرگ یک فامیل یادوست نزدیک بیشترافراددچاربهت وشوک شده چنانکه نمی‌توانند آنچه را که اتفاق افتاده باور کنند. این قضیه حتی درمواردی که مرگ قابل انتظارهم بوده ممکن است پیش آید.
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ - ۱۵:۰۵
قوانین زندگی مشترک که باید زیر پا بگذارید
مابرای روابط عاطفی خودقوانین خاصی راتعریف می‌کنیم درحالی که خیلی وقت‌هاعمل کردن به آن‌ها به ضرررابطه مان تمام خواهدشد.درادامه قوانین منسوخی راکه خیلی اززوج‌ها بدان اعتقاد دارند،برایتان آورده ایم تادررابطه عاطفی تان به اشتباه نروید.
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۱۴:۲۸
والد‌ین سخت‌گیر کودکانی دروغ گو تربیت می‌کنند
دروغ به معنی گفتن مطلبی است که با حقیقت وواقعیت مطابقت نداردمعمولا کودکانی که دروغ می‌گویندامری راتاییدمی‌کنندکه هرگزوجودخارجی ندارد.
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ - ۲۰:۰۰
نکاتی که باید پیش از مادر شدن بدانید
دنیاهرگزبدون حضور مادرهانمی‌چرخد. البته این واقعیت،جای تلاش‌های پدررانمی‌گیرد،چون هم پدروهم مادربایدتمام تلاش خود رابرای پرورش فرزندانی سالم وشاداب به کارببرندوانسانهایی سالم وارداجتماع کنند.
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ - ۱۴:۱۹
چگونه ذهن دیگران را بخوانیم ؟
خواندن ذهن کاری نیست که تنها ازعهده روانشناسان بربیایدگرچه این افرادتخصص لازم برای انجام اینکاررادارنداماسایرافرادنیزمی‌تواننداین موضوع رابه خوبی یادبگیرند.
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ - ۲۰:۲۹
مروری بر بدترین عاداتی که باعث زشت شدن شما می‌شوند
اگرچه زشتی وزیبایی اموری نسبی هستند،اماگاهی باانجام برخی ازاشتباهات باعث می‌شویم،زیبایی ماناخواسته ازبین برود.
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ - ۱۹:۴۱
۱۷ راه برای کاهش « مصرف انرژی » بدون هزینه اضافی
هفده نکته کوچک را که تاثیرزیادی درقبوض شمادارد،بازگوخواهیم کرد.بهترین راه برای صرفه جویی درمصرف انرژی هشیاری کامل درهنگام استفاده وعادت کردن به روش‌های صحیح مصرف است.اگرمواردزیررادرنظربگیرید،با توجه به مقیاس مصرف فعلی تان می‌توانیدحداقل ۵۰۰ هزارتومان درسال پس اندازکنید.
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ - ۱۵:۳۵
خصوصیاتی که زنان را در مدیریت ، موفق‌تر از مردان می‌کند
همواره برسربرتری زنان ومردان بحث‌هایی وجودداشته است.مدافعان حقوق زنان می‌گویندزنان دربرخی امورخصوصاًدرتوانایی‌های مدیریتی دست کم گرفته شده‌اند.
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ - ۲۰:۵۰
آیا ترس از بیماری ، نوعی بیماری است ؟
یکی از انواع وسواس‌های فکری،وسواس بیماری یاترس بیمارگونه ازبیمار شدن است. این افرادهمیشه تصورمی‌کنندبه بیماری لاعلاجی مبتلا هستندوبه همین دلیل به طور مداوم به پزشکان متعددمراجعه می‌کنند.
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ - ۲۰:۳۸
۵ ویژگی که شما را به شخص بهتری تبدیل می‌کند
پنج ویژگی انسانی وجوددارندکه هرکسی بایدبه آن‌هادست یابدتا نه تنها برعادات بدخودپیروزشودبلکه بتواندبه شخص بهتری تبدیل شود.
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ - ۱۵:۵۳
کار‌هایی که باعث دعوای زن و شوهری می‌شود
اختلاف نظرمیان زوج‌ها طبیعی ست،اماآنچه مهم است وبایدبه آن توجه کردمیزان و نوع اختلافات است که درزوج‌های مختلف متفاوت است.
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ - ۱۵:۳۷
آخرین خبر
Top