خبرخوان جام نیوز
|
جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ الجمعة ١٣ شعبان ١٤٤٠ Friday, April 19, 2019
ویدئو / سگ های رباتیکی که کامیون حمل می کنند
بوستون دینامیکزویدئویی ازسگ های رباتیک ساخت این شرکت منتشرکرده است.دراین ویدئو ۱۰ سگ رباتیک یک کامیون را به دنبال خودمی کشند.
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ - ۲۲:۵۰
ویدئو / رویت سازه غول پیکر شناور روی ماه !
نظریه پردازان توطئه بااستنادبه یک ویدئو ازرویت یک سازه غول پیکرشناورروی ماه خبردادند.
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ - ۲۰:۱۰
ویدئو / ربات آتش‌نشان به کمک کلیسای نوتردام رفت
کلیسای تاریخی نوتردام پاریس با ۸۵۰سال قدمت،عصردوشنبه دچارآتش‌سوزی مهیبی شدکه این بنای ارزشمند تاریخی راتامرزنابودی کامل برد.
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ - ۱۸:۰۸
ویدئو / استراحتگاه دست هنگام کار با موس ساخته شد
شیوه استفاده ما ازموس وکیبوردرایانه درطول این سال‌ها تغییرنکرده است، امااین بدان معنا نیست که مابایددرهنگام استفاده ازآنهادردوناراحتی راتجربه کنیم.
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ - ۱۷:۴۳
ویدئو / طول کهکشان راه شیری ۹۴۰۰۰۰ تریلیون کیلومتر است !
طول کهکشان راه شیری ۱۰۰ هزارسال نوری است.هریک ثانیه نوری معادل ۳۰۰ هزارکیلومتروهرسال نوری ۹.۴ تریلیون کیلومتر است.یعنی باید ۱۰۰هزارسال به سرعت نورحرکت کنیدتاطول کهکشان راه شیری راطی کنید.
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ - ۱۷:۲۳
تصاویر / قبرهای عجیب و قبرستان‌های زیبا
وقتی صحبت ازگردشگری وسفرباشد،اکثر افرادبه طبیعت زیباومکان‌های تفریحی فکرمی‌کننداما همیشه این گونه نیست وگاهی اوقات رفتن به گوشه‌ فراموش شده شهرمی‌تواندیک تجربه متفاوت والبته زیباوغافلگیرکننده باشد.
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ - ۱۷:۰۵
ویدئو / لحظه پرواز کوچک‌ترین جت جهان
جت تجاری ۱.۷ میلیون پوندی به نام Flaris LAR ۱ به عنوان مینی هواپیمافقط به ۱۰۰ مترباندبرای پروازنیازداردوپس ازپروازدرعرض یک دقیقه تاارتفاع ۵۹۰۰ پایی بالامی رود.
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ - ۱۷:۰۲
تصاویر / کره مریخ در چین !
مقامات کشورچین درصحرای گوبی کره مریخ رابرای دانش‌آموزان شبیه سازی کردندتا دانش آموزان چینی باویژگی‌های کره مریخ بیشترآشناشوند .
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ - ۱۶:۴۲
تصاویر / زیبایی‌های کره زمین در روز زمین
روززمین،روزی برای افزایش آگاهی وقدردانی نسبت به محیط زیست کرهٔ زمین است.این روزدو باردرسال، یک باردرطول فصل بهاردرنیمکره شمالی( ۲۲ آوریل)ودرطول فصل پاییزدرنیمکره جنوبی(که فصل بهارآن نیمکره محسوب می‌شود)برگزارمی‌شود.
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ - ۱۶:۳۷
ویدئو / نوآوری جدید شرکت لامبورگینی
شرکت لامبورگینی ازنوآوری جدیدخودرونمایی کرد.دراین ابتکاربا استفاده ازسوییچ ماشین می توان رنگ ماشین راتغییردادو به هرطرح ورنگ دلخواهی تبدیل کرد!
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ - ۱۶:۳۰
تصاویر / خاطرات به گِل نشسته
آن روزکه آمد،ازدوستی کهنه‌ی لرستان باگل وخاک خبرداشت.سیل آمد،خروشیدوهمه‌ی آنچه زندگی نام داشت راباخودبردامسال خرّه‌گیری زودترازقرارسال‌های قبل به سراغ لرستان آمد،گرچه پیراهن سیاه نپوشاند سیل نه‌تنها خانه وزندگی،که همه‌ی دلگرمی‌های کوچک و بزرگ مردم راهم باخودبرد،امانمی‌دانست این خانه‌هاومردمانش ریشه درصبردارندوازمیان انبوه دردومصیبت،خاطره‌هاراهشان راازمیان گل‌ولای هم بازمی‌کنندودوباره لبخندمی‌کارند و امیدرسیدن روزهای نومی‌دهند.
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ - ۱۲:۳۸
تصاویر / زندگی سیل‌ زدگان خوزستان در واگن‌های قطار
مردم بامدژ استان خوزستان بعدازگذشت چندین روزازسیل همچنان درواگن‌های قطار اسکان دارند.راه‌های زمینی ودسترسی همچنان بسته است وکاررامشکل می‌کند.کارکنان راه‌آهن اهوازشبانه‌روزی درتلاش هستندتادر۷۲ ساعت آینده بتوانند این محوررا بازگشایی کنندتادسترسی و امدادرسانی باسرعت بالاتری به این روستاوروستاهای اطراف انجام پذیرد.
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ - ۲۳:۵۷
ویدئو / جشن آب پاشی و آرزوی ثروت در چین
افرادحاضردر این جشن حتی ازریختن آب برسروصورت نیروهای پلیس هم تردیدبه خودراه ندادندتابرای آن‌هاهم آرزوی موفقیت وشادی کرده باشند.
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ - ۲۳:۲۶
ویدئو / جشنواره نور و موسیقی
این جشنواره روسی تلفیقی ازهنرهای تجسمی،موسیقی وفن‌آوری‌های دیجیتال است.
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ - ۲۳:۰۲
آخرین خبر
Top