بدون نام:

هدف یادگیری اینکه وقتمون رو با کارهای بیهوده هدر ندیم من گرچه کمتر کتاب می‌خونم ولی همیشه ویدیویی اموزشی نگاه می‌کنم