محمد:

چطور وقتی پول با اختلاس بدست می‌آید خودمان را به کشتن دهیم؟ این جمله اگه بیان میشد کاملا منطقی بود.اینا دیگه آخرش هستن.یکی نیست جلوی این افراد رو بگیره؟. نکنه مارو گیر آوردین؟ باور کنیم این جملات از زبان سیاسیون ما داره خارج میشه؟ شرف و آبرو و غیرت و فرهنگ ما شهدا هستن. این یارو کجا داره زندگی میکنه؟ سر سفره کی نشسته؟ خدای من . تو به فریاد ما برس.