امیر:

خاک برسرها ! بجای اینکه به مطالب تیم خودشون بپردازن، تمام روی جلدشون شده استقلال، این همه بازیکن گرفتن ، استقلالیها پشمشون تکون نخورد ، حالا بخاطر یک بازیکن داره میسوزن ! به این نعمتی هم بگو آدم قحطی بوده که منصوریان بخواد با تو مذاکره بکنه ؟! آخه نیست سابقه ملی پوش بودنی رو داری! باز حاج صفی رو بگو