عابر لنگ مافیا:

اصلا نتیجه مهم نیست ما از بازی بازیکنان مخصوصا قاعدی راضی هستیم ولی لعنت به باند مافیا لعنت به داور که از طرف لنگیا اجیر شده بود آخه بی وجدان صحنهای پنالتی که 2 تا بودن مشکوک هم نبود واضح بود بی شرف بازی اول فدراسیون و کمیته لنگی انبار حریف داور نشدیم