امیردلدار:

امریکا اگر بخواد غلطی بکند ایران میشود گورستان امریکایی‌ها خوشان میدانند اگرم که نمیدانند بدانند جمهوری اسلامی کشورشونو باخاک یکسان میکنه