مهدی کاظمی:

بابا اینا دیوانه هستند. اصلا نمی‌ارزه.