امیر علی:

مهسا خانوم این عقیده شماست"
ولی از نظرما پسرا !
پسری که خودشو واسه جلب توجه یه دختر ارایش کنه اولا حیفه که اسم پسر روش گذاشت دوما لیاقت یه فرد مثله خودشه که واسه جلب توجه خودشو ارایش کنه خوشگلی و زیبایی مرد و پسر به باطن و اخلاقه و جذابیتشه " وگرنه خدا دخترو نمی‌افرید"وقتی تمام زیبایی رو به پسر عطا می‌کرد
الان این قدر بعضی از دختر هارو میبینم که حیا براشون مهم نیس خیلی بدتر از پسرای لاشین که اونم برمیگرده به بعضی از دخترا >> درضمن این نظر شماست که به پسرا محل نمیگزاری وگرنه خیلی از دختر‌ها هستنده که ذکر روزانه شون شده پسر دخترایه دم بخت منظورمو خوب میفهمن
خخخخخخ