بدون نام:

جالبه اونموقع که پول فیلمای اصغر کپک(فرهادی) رو قطریا و خارجیا میدن که ایران و ایرانی رو به لجن بکشه این اقای به اصطلاح روشن فرک خفه میشه اونجا اصغر فرهادی داره کار درست رو می‌کنه!اما وقتی یکی مییاد یه فیلم در جهت اهداف ارمانهای کشور و ایرانی می‌سازه اینجوری این اقای زشت کلام نطقش باز میشه