بدون نام:

آقای زیبا کلام - کشتن کودکان مناطق زلزله زده غرب کشور چقدر برایت لذت آور است که تا بحال 3/5 میلیارد کمک به مناطق زلزله زده‌ها را مال خود کرده ای؟