آنا هیتا:

جناب زشت کلام اول از همه جنابالی بگو با پولهایی که مردم داده یودند برای زلزله زدگان چه کار کردی برای اربابانت در اسرائیل فرستادی برای جنگ و فتنه با مردم ایران دوم ساخت فیلم توسط ایشان از نبوغ و استعداد شعور انقلابی اسلامی ایشون می‌باشد فیلمهایی که رنگ بوی شهدا ایثار گری اسلام و قران و حیا و توکل است . نه فیلمهایی همانند فروشنده جدایی نادر از سیمین اصغر فاسد و دریده کافر که تمام سرمایه ساخت فیلمهایش را از دو لت و دشمنان انقلاب و اسلام می‌گیرد فیلمهایی که سرتاسر دریدگی بی حیایی و زیر سوال بردن فرهنگ چند صد ساله این کشور است یا همانند فیلم گشت ارشاد ساعد سهیلی یکسری افراد لات لوت و لش هرزه در اصل سپاهیان شیطان را به نمایش گذاشته افرادی که از دیر باز مورد سر زنش و نفرت این ملت بوده و هستند مطلب آخر اینکه همگیتان سوختین و در حال ولز ولز کردن هستید . مطلب اخر و مهمتر اینکه ایشان فیلمشان در مورد مدافعان حرم است شما و امثال شما مگر با ارزمندگان مشکلی دارید اگر این عزیزان نبودند الان ناموس تو و امثال جنابالی بغل داعش و امثال داعش بوده اند و شما چندین فرزند داعشی داشتی ویا در بازار برده فروشی به فروش می‌رفتن و دیگر نمی‌توانستی یاوه گویی کنی پس لطفا....