فاطمه:

جناب زیبا کلام مصداق این شعر است آن کس که بداند و نداند که بداند
آگاه نمایید که بس خفته نماند
آن کس که نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خویش به منزل برساند
آن کس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابدالدهر بماند
مطلب آخر برادر عزیز حاتم کیا ما امت حزب الهی و شهید پرور همیشه و در همه جا باشما هستیم و خواهیم بود تاکورشوند انان که نمی‌توانند ببینند