مدافع حرم:

روحانی به دنبال حذف سپاه وشورای نگهبان وو.... آیا او به انقلاب اسلامی وفادار است ابدا او از قدرت کنار نخواهد رفت او تشنه قدرت است او هم مثل احمدی نژاد( به فکر اقتصاد شرقی بود )به دنبال فکر ناقصه الخلقه مدیریت غربی است پوتینها را باید محکم بست اکنون زمان امتحان ما است یا علی