بدون نام:

خوب اصلا بفهمن خونه نیستیم، وقتی قفل ضد دیلم روی درب واحدمون نصب کردیم، دزده خودشو بکشه هم نمیتونه از در بیاد تو. میمونه بالکن، کافیه جلوی بالکن یا شیشه پنجره ها، نرده بکشیم یا اگر نرده قشنگ نیست، مقاوم ساز شیشه نصب کنیم که اصلا معلوم هم نمیشه و برای اینکه دزد نتونه با پیچگوشتی پنجره‌ها رو باز کنه، کافیه دو تا سوراخ هم روی پنجره از داخل بکنیم و دوتا پیچ بهشون ببندیم. حالا در مرحله اخر، تو هر کانال کولر دو تا لوله پی وی سی بذاریم که دزد نتونه ازش بیاد داخل. دیگه دزدا باید برن دنبال یه کار دیگه