پژوهشگر و مردم شناس انقلاب:

تصاویر کمتر دیده شده از سرلشگر عزیز جعفری فرمانده کل سپاه را انتشار دهید