جواد:

هدفتون از این دروغ پردازی ها چیه؟من قسم میخورم که احمدی نژاد این سبد کالا رو نمیگیره. در ضمن اگه این اقشاری که در بالا گفتید مشمول سبد کالا نمیشن واقعا بزرگترین ظلم به اونهاست.راستی برای 15میلیون خانوار هر کدام 10 کیلو برنج خارجی (وارداتی)بدن میدونید چقدر برنج میشه .این طرح به نظر من مشکل واردکنندگان برنج(همون سرمایه دارها )رو حل کرده تا مردم .با واردات برنج خارجی بی کیفیت برنج ایرانی که کیفیت ده برابری داره رو دست کشاورزان مونده.