ایرانی:

باز به احمدی نژاد گیر دادین؟؟؟؟
به شماچه انصراف داده یا نداده ؟؟
خب در اولویت بندی هاتون بنویسین به جز احمدی نژاد,,,,,,,,,,,,,
این مرد چقد دشمن داشت و خبر نداشتیم