دانشجو:

خوبه منم بابام جانبازه 15درصده 65 سالشه تو آژانس کار میکنه خونمونم اجاره اییه چون پرونده مسکن مهرمون بعد از 6 سال گم شده کلا و میگن که کاری از دستشون بر نمیاد تازه قسمت بامزش میدونید کجاس؟اینکه به ما سبد کالا تعلق نمیگیره
ینی من نمیدونم حضرت محمد چرا برگشت گفت دنیا به کفر میمونه ولی به ظلم نه...
خوش بخت باشیم هممون زیر سایه این مسئولان با وجدان