یه دختر:

جذابیت خوبه ولی تا یه حدی مگه نه؟برای مثال اگه خعلی خودتو لوس کنی حال بهم زن میشی و اگه خعلی خودتو بگیری مثل چاه توالت میشی اخه اونم بعضی اوقات می گیره .ولی کلا لا کلا پسرا ارزش این کارا رو ندارن البته اگه اون ها هم جذاب باشن یه کوچولو ارزش دارن ..دخترا پرچم ها بالاااااا:)