بدون نام:

بازیهای لیگ برتر ما بیشتر شبیه خاله بازیه
دستمزدهای کلان اما بازیهای در حد فوتبال محلی
اگه بساط فوتبال جمع بشه بهتره
فوتیالی که قراره مشکلات فرهنگی رو حل کنه خودش شده معضل فرهنگی
ایجاد اختلاف شدید طبقاتی
اشاعه فرهنگ دشنام گویی و افترا در ورزشگاهها
و...