بی نام از تهران:

مادر من میگه هر مرد و زنی باید برای همدیگه لباس باشه البته تا حدی با نظر نویسنده موافقم سلایق گاهی متفاوته اما اصل تفاهمه . من مجردم و دوست دارم زودتر با فرد مورد علاقه ام ازدواج کنم.