امید:

مرگ بر خیانتکار....
چطور بعضی ها دلشون میاد به کشورشون خیانت کنن!