**ss:

یعنی امکانات ورزشگاه راه اهن از گهر هم کمتره ؟ نکنه بازم میخوایین با زور نصف ورزشگاه رو واسه خودتون کنید ؟
حالا که موقع بازی خودتون شده اسمی از استقلال میارین که مثلا ما هم طرفداریتونو کنیم ؟ استقلال رفت تو زمین گهر بازی کرد هیچی نگفت شما چرا انقدر خودتونو لوس میکنین ؟