آنتی وهابی:

یه زمان همین اجداد ملک عبدالشیطان تمام ثروتشون خرج کردن تا نذارن پیامبر و اسلام پیشرفت کنه اما دیدن فایده نداره اومدن و مسلمان شدن تا با اسم دین ریشه دین رو بکنن ولی از این نکته غافلند که این دین خدایی داره که بر همه چیز و همه کس و اونا با دلارهای نفتی که خدا برای ترویج دینش به اونا داده و برعلیه دین مصرف می کنن، هوای دینش رو داره