تیتو:

تازه تیتو ویلا نوا هم شاگرد ناصر خان بوده.اصلا بخاطر همدردی با خانواده حجازی سرطان گرفته.حتی مارشال تیتو رئیس جمهور بعد از جنگ جهانی دوم یوگسلاوی و بنیانگزار جنبش عدم تعهد هم از شاگردان ناصرخان بوده.