ل:

هاهاها پرسپولیسیا واست بمیرن که انقد زحمت میکشی داستان تخیلی مینویسی. اگه کشفت کرده بودن سریال لاست الان تموم نمیشد. یه جا میگی استقلال داورا و فدراسیون رو خریده یه جا میگی گداست. چه پولدار و چه گدا شما خیلی با صدر جدول فاصله دارین. داد بزن صدات به ما نمیرسه