حسین :

دمت گرم حرف حساب زدی اقای اولیایی.این دوتا دنبال جلب توجه هستن. ففقط همین