بدون نام:

عجب رسانه ی چرتی.، احمقها برن بازی پرسپولیس را پخش کنند تا هی تو اسیا بعد هر بیست سال که میره کیسه گل بشه و برگرده! ظلمی که صدا و سیما به نفت کرد از ظلم داور بیشتر بود