بدون نام:

خدا نکنه جنگ بشه من برای کشورهایی که دشمنمون هم هستن آرزوی جنگ براشون ندارم واقعا جنگ سخته کلی آدمه بیگناه کشته میشن و قابله توجه دوستای عزیز که میگید عربها آدم نیستن و از این قبیل حرفها من به عنوانه ی ایرانی و ترک زبان اینو میدونم که همه ی مارو خدا آفریده و آفریده خدا نمیتونه بد باشه