مجتبی امجد:

دمت گرم قبولت دارم ،ای عربای ملخ خوره اشغال