نازلی از ارومیه:

مطالبتون خوب بود ومن به شدت موافق اینم که روح یک زن باید در درجه اول زیبا باشه اما متاسفانه امروز مردای ما فقط به دنبال زنانی هستند که ضاهرشون زیباست. واین خیلی ازار دهنده س که سایر زیباییهای یک زن تو جامعه امروز اصلا دیده نمیشه