هادی:

باورش نمیشد که چنین معامله ی شیطانی براش جور بشه حالا میگه شاید مخالفت کنم.کثافت ها همه رو اینجوری خر کردند.
برا توافق هسته ای هم باورشون نمیشد که با ایران توافق کردند که هنوز فرصتی هر چند کوچک برای کنترل ایران و حمله به ایران بدست بیارن.چون ما در یک قدمی بمب اتمی بودیم.
حالا بازی در میاره که ما چقد مخالف داریم تو سنامون
خاک بر سر کسی که فریب این بازی ها رو بخوره