صادق:

من شک ندارم اکثرا ی مشکلی دارن اگه ادعاتون میشه منطقی صحبت کنید..خانم ها با این صحب تا نشون میدن یا خیلی عقده ای ان یا که همه مردا رو امتحان کردن...خانمی که بگه همه مردا بد هستن دلیلش اینه که مردای مختلفی رو امتحان کرد ..یارو بایکی آره...بایکی هم یاره ادعای پاکی هم داره....برا این طرز فکرتون متاسفم ..باید بزرگ شین