سام:

مطمئنی اگه یه پرسپولیسی همچین حرفی میزد، یه همچین کامنتی میزاشتی؟
ما تیم 12 لیگ بودیم، شما این بالا بالاها، اونم در طول نیم فصل اول. سال 87 که پرسپولیس قهرمان شد، با وجود کسر 6 امتیاز، شما در انتهای فصل 13 ام شدین. در انتهای فصل