بدون نام:

خخخخخخخخخ خب ارش راست میگه دیگه حالا لنگیا چرا به خودشون گرفتن؟راست میگن حرف رو که بندازی زمین صاحبش خودش برش میداره