بدون نام:

,وقتیکه قیمت اپارتمان مثلا 30 میلیونی درسال نود 300 میلیون شد همان تورم باید به رکود 3 ساله بخوره تازه با این مدت رکود بازهم همان اپارتمان 300 میلیونی شده 230 ملیون باز هم قیمت بالا ست باید بیا د پایین بنده با 30 سال سابقه بنگاهی نظر داده ام;