زهرا:

کاش مردامون بیشتر به زیبایی باطنی دخترها توجه میکردن نه به زیبایی فیزیکی چون چیزی که باقی میمونه اخلاق و وفاداری آدمهاست ازنظر من کسی که به حدود خدا وفادار باشه پس میتونه به شریک زندگیشم وفادار باشه