زهرا:

بنظر مهم‌ترین اصل در زیبایی زیبایی باطن هست!
خودم بار‌ها تو ی برخورد از ظاهر کسی خوشم اومد اما دو روز بعد بخاطر اخلاقش ازش بدم اومد !
جذاب‌ترین ادم‌ها آدمای خوش اخلاق و با مرام هستن همینو بس .