شهروند:

چرا تیتر خبرها و گزارشات اینگونه می‌زنید
یک فرد در وهله اول اینگونه به نظرش می‌رسد که ایران هر بلایی که بخواهد سرش بیاید خودش سر خودش اورده
حالا یک فرد عادی این تیتر را بخواند همین در ذهنش نقش می‌بندد
اما شما می‌توانید بهتر تیتر و خبر گذاری کنید نیاز هست که کلاس خبرگزاری مجدد به افراد داد و آنها را در جهت ارتقای معنویات جمهوری اسلامی تقویت کرد