جانباز:

درود بر تو ای رزمنده دلاور و بسیجی خاکی و پاک طینت