فاطمه سادات:

مطمئنا دلیل اینهمه عشق و علاقه به این رادمرد محبوب همانا پاکدستی و بی ریایی و خودساختگی و ایثارگری و زهد و شجاعت اوست. ای کاش تمام مردهای مملکتم چنین غرورآفرین و چون کوه تکیه گاه باشند