دختر ایرانی:

سردار قاسم سلیمانی عزیز‌تر از جانم، شما مصداق آیه " اَشِدّاءُ عَلَى الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم" هستی.... سخت بر دشمنان میتازی و وقتی در کنار رزمندگان مقاومت و یا در شهر و در کنار مردم و بویژه خانواده‌های شهدا هستی چون پدری مهربان ظاهر می‌شود.... ای کاش آقای روحانی و بعضی از دولتمردان از شما یاد می‌گرفتند تا به جای مدارا و لبخند به دشمن و حمله و فحاشی به منتقدان مثل شما رفتار می‌کردند.