محمدرضا خواجوی:

ایکاش تصمیمات بازیگران صحنه سیاسی امروز با امضاء قراردادهای مختلف با طرف‌های خارجی در پسا برجام قراردادهای عهد قاجار را رقم نزند و به سرمایه‌های ارزشی امنیتی جهانی ما همانند یردار سلیمانی‌ها آسیب وارد نکند که دشمن گرگ صقت چنین روزهایی را آرزو می‌کند.