دنیا:

به نام خدا
به نظر من این یک نقشه است با توجه به اینکه روابط نزدیکی بین ایران وروسیه شکل گرفته است و حساسیتهایی که این قضیه دارد این اقدام با تحریک سایر دولتها صورت گرفته است . چنانکه چندی پیش کره جنوبی نیز 3 قلاده سگ به پوتین هدیه داده بود .