سامان:

وقتی رسانه رسمی کشور از وظیفه اصلی خود غافل میشه یا شاید شانه خالی میکند و بجای تولید محتوای سرگرم کننده سرخودشو گرم میکنه،این فرصت رو در اختیار رقیب میزاره که کارهای بر زمین مانده اونو با سلیقه خودش انجام بده که حالا میشه فاجعه!توجیه کردن علت فلج شدن رسانه ملی هم به هر بهانه ای که باشه خنده داره.