ترک اوغلان:

اسرائیل ایران هراسی میکنه و هراس بیجایی را در عربستان ایجاد میکنه تا عربستان رو جذب خودشون کنه و شما هم با این تیترها کمکش میکنید