علی:

حالا این عکس چه معنی داره یعنی عربستان از نظر تسلیحات نظامی چیزی نداره ولی ما موشک داریم اخه اونا هرچی اسلحه مدرن ساخت آمریکا و روسیه و اروپا هستش دارن میخرن