جمال:

واقعا شرم آوره من نمیدونم اونهایی که از این موضوع خوشحالن و ازش حمایت می‌کنند حاضرن خواهر ومادرشون را تو این حالت ببینن