123:

اگه واقعا علاقه به موتور سواری دارن ...که مکانش پیست موتورسواری ...اما اگر هدف خودنمایی که نشان از کمبود توجه ونگاه و.. وریشه روانی داره...و خدا شفا بده...که فردا روزی میخوان بچه تربیت کنن مثلا برای این کشور... چی تربیت میکنن خدا میدونه